Inspectio

Industrielle investeringer

Digital inspeksjon

Inspectio ble født i offshoreindustrien, og er eksperter på arbeid i farlige områder. Selskapet tar sikte på å betjene enhver industri som trenger digital inspeksjon og dokumentasjon av sine feltoppgaver. Inspectio ble først utviklet av Westcon, startet opp som et produkt i 2015, deretter fisjonert til Inspectio AS i august 2020. Westcon er fortsatt eneeier.

Stiftet:
2020
Ansatte:
6
Administrerende direktør:
Egil Brekke
Sektor:
Maritim, Olje og energi, Landbasert industri
Eierandel:
100%