Bærekraft og etikk

Westcon og bærekraft

Vi skal være en totalleverandør av innovative og miljøvennlige løsninger.

Det betyr også at vi setter høye krav til vår egen drift, slik at vi på best mulig måte ivaretar og jobber for bærekraftig produksjon, investerer i bærekraftige løsninger og, gjennom samarbeid og egne initiativ, bidrar til en fremtidsrettet og levedyktig industri som ivaretar miljø, mennesker og materielle verdier.
Våre løfter

Westcon skal arbeide helhetlig med bærekraft og gjennom det skal vi bidra til FNs Bærekraftsmål.

  • Vi skal være en pålitelig samarbeidspartner
  • Vi skal levere våre produkter og tjenester med lavest mulig fotavtrykk
  • Vi skal være en leverandør av kompetanse og kunnskap innen bærekraftig produksjon
Integritet og høy standard

Vår suksess avhenger av skaperkraft, hardt arbeid og tillit til våre ansatte, leverandører og kunder. Vi forplikter oss til integritet og høy etisk standard.